Eerste wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat het ontwerp Eerste wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland vanaf 3 februari tot en met 16 maart 2020 ter inzage ligt. Op 18 juni 2018 zijn de "Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020" in werking getreden. In 2019 zijn de nadere regels conform artikel 16 van deze regeling tussentijds geëvalueerd. Deze evaluatie geeft aanleiding tot wijziging van de nadere regels.Daarnaast is door Gedeputeerde Staten op 30 april 2019 besloten de voucherregeling uit te breiden voor internationaal ondernemerschap. De wijzigingen van de nadere regels versterken het kader waarbinnen vouchers kunnen worden aangevraagd die tot doel hebben om ondernemers in het Flevolandse MKB te ondersteunen in het realiseren van groeiambities.

Ter inzage

Het ontwerp eerste wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020 ligt vanaf 3 februari tot en met 16 maart 2020 ter inzage in de gemeentehuizen van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het provinciehuis. Het ontwerp is vanaf die datum tevens digitaal te raadplegen op deze webpagina.

Zienswijze indienen

Gedurende de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van ‘zienswijze eerste wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020’. U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl onder vermelding van ‘zienswijze eerste wijziging nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap’. Alle ingediende zienswijzen dienen voorzien te zijn van datum, naam en adresgegevens. Indien gewenst kan mondeling een zienswijze worden ingediend. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen via 0320 - 265 305.

Antwoordnota

Ontvangen zienswijzen worden verzameld en van een antwoord voorzien in een “antwoordnota”. De antwoordnota wordt over de post toegezonden aan degenen die zienswijzen hebben ingediend. Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw zienswijze daartoe verzoeken.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 153.09 kB
Open de pdf