Ontwerp Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij op 29 juni 2021 onder nummer (2798979) hebben besloten de Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025 in ontwerp vast te stellen. De provincie Flevoland stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en werkgevers om daarmee een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te realiseren. MBO-instellingen kunnen daarvoor bij de provincie subsidie aanvragen (Subsidieregeling publiek-private samenwerking Human Capital 2017-2020) voor het realiseren van een Publiek-Private Samenwerking (PPS). De provincie heeft kortgeleden alle lopende PPS-en laten evalueren. Uit deze evaluatie kwamen verbeterpunten voor de huidige subsidieregeling naar voren. Dit was voor de provincie aanleiding om de huidige regeling op een aantal punten aan te passen. De belangrijkste verandering is dat niet meer alleen MBO-instellingen een subsidie aan kunnen vragen, maar ook andere onderwijsinstellingen, organisaties en werkgevers in Flevoland. Het ontwerp van deze Nadere regels is vastgesteld en kunt u inzien.

Ter inzage

Het ontwerp Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025 ligt voor u ter inzage van 23 augustus 2021 tot en met 3 oktober 2021. Wilt u de documenten bekijken in het provinciehuis van Flevoland? Dat kan alleen op afspraak. Bel met 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl om een afspraak te maken.

Zienswijze

Heeft u opmerkingen over de Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025? Dan kunt u tussen 23 augustus 2021 en 3 oktober 2021 reageren. Dit heet een zienswijze indienen. De provincie ontvangt uw zienswijze het liefst per mail via info@flevoland.nl. Uw zienswijze kunt u ook per post (Postbus 55, 8200 AB Lelystad) of via de telefoon aan ons doorgeven: 0320 – 265 265. Gedeputeerde Staten gebruiken de ingediende zienswijzen bij hun besluit over de definitieve vaststelling van de Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025. Wilt u op de hoogte blijven van het definitieve besluit en wat er bij u in de buurt speelt? Meld u dan aan voor de e-mailservice via: overuwbuurt.overheid.nl. Dan ontvangt u automatisch alle berichten over uw buurt. Op deze website kunt u ook gemakkelijk oude bekendmakingen terugvinden.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via info@flevoland.nl of bel 0320 – 265 265.

Download

Nadere regels

pdf - 292.36 kB
Open de pdf
Download

Wijzigingen regeling

pdf - 241.63 kB
Open de pdf