Versterking Drontermeerdijk

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden er in de regio Kampen-Dronten maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren. En om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Om vanaf 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel veilig buiten de polder te houden en richting het IJsselmeer te leiden, moet onder meer de Drontermeerdijk worden versterkt. De definitieve besluiten en de bijbehorende stukken voor de versterking van de Drontermeerdijk liggen van woensdag 17 juli tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage op de volgende locaties:

  • Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur;
  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1 te Dronten, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur;
  • Alle documenten zijn ook digitaal te raadplegen via ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.