Wet natuurbescherming; ontwerpontheffing realiseren & exploiteren Windplan Groen

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming op 4 april 2019 (tevens verzenddatum) een ontwerpontheffing hebben verleend aan Windkoepel Groen voor het realiseren en exploiteren van Windplan Groen. U kunt het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-besluiten en het MER en andere onderliggende stukken vanaf 26 april 2019 tot en met 6 juni 2019 digitaal inzien op bureau-energieprojecten.nl.