Wet natuurbescherming; vergunning realiseren & exploiteren Windplan Groen

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7 lid 2, van de Wet natuurbescherming op 4 april 2019 (tevens verzenddatum) een vergunning hebben verleend aan Windkoepel Groen voor het realiseren en exploiteren van Windplan Groen. U kunt het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-besluiten en het MER en andere onderliggende stukken vanaf 26 april 2019 tot en met 6 juni 2019 digitaal inzien op bureau-energieprojecten.nl.