Verleende vergunningen en ontheffingen 2016

Provincie Flevoland verleent zelf vergunningen op het gebied van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. In het onderstaande overzicht vindt u de aanvragen en de verleende vergunningen van 2016. Een overzicht van overige verleende vergunningen vindt u op de websites van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Natuurbeschermingswet