Natuurtoetsingen Oostvaardersplassen

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op Natuurtoetsingen in Oostvaardersplassen en omringende gebieden, heeft het college besloten de gevraagde informatie openbaar te maken. Financiële informatie, persoonsgegevens van betrokkenen, persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers, naast stukken die bestemd zijn voor intern beraad, zijn niet openbaar gemaakt.

Download

Open de documenten bij dit WOB-verzoek

pdf - 22.06 MB
Open de pdf