Projectplan Groen

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op windturbines in noordoost Flevoland (projectplan Groen), heeft het college besloten de gevraagde informatie openbaar te maken. De persoonsgegevens van betrokkenen, persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers en derden, naast stukken die bestemd zijn voor intern beraad, zijn niet openbaar gemaakt op grond van artikelen 10, tweede lid, onder e, g en artikel 11, van de Wob.

Download

Open de documenten bij dit WOB-verzoek

pdf - 10.47 MB
Open de pdf