Wob-besluit inzake afschot grote grazers Oostvaardersplassen

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om openbaarmaking van documenten heeft het college besloten de gevraagde documenten gedeeltelijk openbaar te maken. De documenten hebben betrekking op -kort samengevat- het afschot van de grote grazers in Oostvaardersplassen, vanaf 1 december 2018 tot 1 april 2019. De persoonsgegevens van betrokkenen, persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers en derden, naast stukken die bestemd zijn voor intern beraad, zijn niet openbaar gemaakt.

Download

Open de documenten bij dit Wob-verzoek

pdf - 9.20 MB
Open de pdf