Wob-besluit inzake de faunabeheereenheid

Naar aanleiding van een bezwaarschrift van de St. Animal Rights heeft de Commissie bezwaar en beroep van de Provincie Flevoland geadviseerd het bezwaarschrift (gedeeltelijk) gegrond te verklaren en het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen om de nagezonden documenten met betrekking tot de afschotcijfers in Oostvaardersplassen van 2017, 2018 en 2019 alsnog openbaar te maken. In het besluit op bezwaar volgen wij het advies van de commissie.

Download

Open de documenten bij dit Wob-verzoek

pdf - 2.18 MB
Open de pdf