Wob-besluit inzake Tong van Lucifer

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten betreffende de Tong van Lucifer, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, (gedeeltelijk) openbaar te maken. Persoonsgegevens van betrokkenen en persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad zijn niet openbaar gemaakt.
Download

Open de documenten bij dit Wob-verzoek

pdf - 30.60 MB
Open de pdf