Dienstauto's

Er is een verzoek gedaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De verzochte informatie betreft gegevens over de periode van 1 januari 2010 tot eind 2013, over de dienstauto's die bij de provincie in gebruik zijn of waren, waar wordt aangegeven wanneer deze in gebruik zijn genomen en wie de hoofdbestuurder is of was.

Documenten

Bekijk de documenten op www.archiefweb.nl.