Handelsmissie China

Er is een verzoek gedaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur over de handelsmissie China. Het verzoek betrof de verslagen en financiële verantwoording van de handelsmissies van en naar China, georganiseerd door provincie Flevoland in de periode 1 januari 2010 tot 1 december 2014.

Documenten

Bekijk de documenten op www.archiefweb.nl.