Ontheffingen voor afschot van (knobbel)zwanen

Er is een verzoek gedaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot afgegeven ontheffingen voor afschot van (knobbel)zwanen. Het verzoek betrof met name de aanvragen, de verleende ontheffingen en de communicatie hierover voor over de periode 2013 tot en met 20 april 2016. Het betrof verder documenten die betrekking hebben op onderzochte alternatieven tegen overlast van zwanen.

Documenten

Bekijk de documenten op www.archiefwebn.nl.