Rapportages schadepreventie faunabeheerders

Er is een verzoek gedaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betrof de rapportages van de faunabeheerders om melding te maken van de plaatsgevonden schadebestrijding respectievelijk jachttoezicht, waarbij vogels of dieren betrokken zijn, uit de periode 1 januari 2011 tot en met 31 maart 2016.

Documenten

Bekijk de documenten op www.archiefweb.nl.