Zwembaden

Er is een verzoek gedaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot Nederlandse zwembaden, die op één of andere manier in 2012 en/of 2013 een overtreding hebben begaan. Het verzoek betrof met name correspondentie met zwembaden aan welke in 2012 en 2013 een waarschuwing of maatregel is opgelegd, waaronder de inspectierapporten op basis waarvan de maatregel is getroffen of de waarschuwing is gegeven.

Documenten

Bekijk de documenten op www.archiefweb.nl.