Win4All Flevoland

Win4All Flevoland is een gezamenlijk en gedragen initiatief van bedrijfsleven, beroepsonderwijs, gemeenten en provincie Flevoland. Dit programma richt zich op duurzame ‘economische’ groei voor Flevoland. Zij vestigt de aandacht vooral op bedrijven met ambitie om te groeien en sluit aan bij krachtige bestaande netwerken.

Uitdagingen

Samen werken de partners van Win4All aan concrete uitdagingen waar Flevoland voor staat. Deze zijn gecentreerd rondom 4 thema’s:

  • Voldoende geschoold arbeidspotentieel
  • Sterke nationale en internationale profilering van Flevoland, als aantrekkelijke regio voor ondernemerschap
  • Toegang tot kapitaal voor groei en innovatie
  • Een goede ondersteunings- en netwerkstructuur

Er is niet 1 oplossing. De initiatieven die nodig zijn, zijn niet door 1 enkele partij te realiseren. Daarom zetten we ons samen in voor de werkagenda die tot stand is gekomen bij een groten interactieve sessie op 12 oktober 2017.

Board Win4All Flevoland

Onder leiding van de Board werken we aan de gezamenlijke uitdagingen en voeren we de gesprekken met nieuwe partners. Zo breiden we het netwerk uit. De leden van de Board zijn:

  • Gedeputeerde Jan Nico Appelman
  • Hajé de Jager (CEO Hajé Wegrestaurants en voorzitter VNO/NCW Flevoland)
  • Hanne Buis, (CEO Lelystad Airport)
  • Dirk Minne Vis (voormalig wethouder Dronten, nu KvK Flevoland)
  • Remco Meijerink (College van Bestuur ROC Friese Poort)
  • Inge Zwijnenberg (Rabobank Flevoland)

Groepsfoto Win4All