Buurthuizen, culturele organisaties en zorgorganisaties

Bent u een zorgorganisatie, culturele organisatie (met ANBI) of buurthuis? Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed in Flevoland én wilt u uw gebouwen verduurzamen? Ontbreekt het u daarnaast aan kennis en capaciteit om de stap te zetten naar het verduurzamen van uw gebouwen? Dan komt u in aanmerking voor het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed van provincie Flevoland en kunt u gebruik maken van het ontzorgingspakket.

Het ontzorgingspakket

Met dit ontzorgingspakket helpt de provincie maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen van hun gebouwen. Op deze manier dragen we samen bij aan de duurzaamheidsopgave volgens het Klimaatakkoord voor 2050: 95 % CO2- reductie voor maatschappelijk vastgoed. Het ontzorgingspakket bestaat uit:

 • Het inzichtelijk maken van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de te nemen stappen.
 • Het opstellen van een plan van aanpak/routekaart.
 • Het in kaart brengen van de subsidie- en financieringsmogelijkheden en het ondersteunen bij de aanvragen daarvan.
 • Het vinden van een geschikte uitvoerende partij.

Een speciaal geselecteerd adviesbureau gaat u begeleiden bij deze acties. Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding van het adviesbureau. Het ontzorgingspakket is kosteloos.

Voor wie

Het ontzorgingspakket is speciaal samengesteld voor:

 • Zorgaanbieders in de langdurige zorg met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • Zorgaanbieders in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, tandartsen en gezondheidscentra met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • Culturele instellingen met een ANBI-status (algemeen nut beoogde instelling) met  maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • Dorpshuizen, wijkcentra en buurthuizen met maximaal 10 gebouwen in eigendom.

Waarom

Het ontzorgingsprogramma draagt bij aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2050 alle gebouwen verduurzaamd zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) stelt daarom 24 miljoen euro beschikbaar om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Het ontzorgingsprogramma wordt regionaal aangeboden, iedere provincie heeft de komende 3 jaar bijna 2 miljoen euro beschikbaar. Provincie Flevoland ondersteunt met deze bijdrage vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. Het programma loopt tot 1 januari 2024.

Voorwaarden voor deelname

 • U bent eigenaar van het maatschappelijk vastgoed en in het bezit van maximaal 10 gebouwen.
 • U heeft de intentie om uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.
 • De resultaten van de verduurzaming van het vastgoed worden gepubliceerd. Onder andere via de kanalen van provincie Flevoland.
 • De duurzaamheidgegevens worden (anoniem) gedeeld en gebruikt voor de resultaten en monitoring van het programma.
 • U geeft toestemming aan de provincie om organisatiegegevens te delen met de betrokken samenwerkingspartner voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • U gaat akkoord met onze privacyverklaring.

Aanmeldformulier