Fietspad Houtribdijk deels afgesloten

Rijkswaterstaat sluit per 26 november tot 1 maart 2019 een deel van het fietspad over de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Vanaf dan kunnen fietsers overdag gebruikmaken van een pendelbusje. Dit busje leidt de fietsers én hun fiets op afroep veilig langs de werkzaamheden. De afsluiting is nodig omdat Rijkswaterstaat de Houtribdijk de komende jaren versterkt. Bekijk de website van Rijkswaterstaat voor meer informatie.

Route pendelbusje

Het pendelbusje rijdt tussen twee tijdelijke haltes. Vanuit Lelystad is opstappen met de fiets mogelijk aan het begin van de Houtribdijk, op de parkeerplaats richting de Hurkende man. Vanuit Enkhuizen kunnen fietsers doorrijden tot Trintelhaven (halverwege de dijk) en daar opstappen. De locatie van de haltes wordt aangegeven met gele bordjes. Bij beide haltes staat een bordje met een telefoonnummer om de pendelbus te bestellen.

Werkzaamheden

Het fietspad gaat tijdelijk dicht omdat Rijkswaterstaat de Houtribdijk versterkt met zand en steen aan de IJsselmeerzijde. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de dijk aan de veiligheidsnormen voldoet. De werkzaamheden duren tot medio 2020. Het deel tussen Lelystad en Trintelhaven krijgt zo'n 1,2 miljoen ton nieuwe breuksteen (kleine steenblokken). De Houtribdijk is smal; omdat de N307 de komende jaren open blijft voor het autoverkeer heeft aannemer de ruimte op en naast het fietspad nodig om zijn werk te kunnen doen. Ook gebruikt de aannemer het fietspad voor de aan- en afvoer van materieel en stenen.

Versterking Houtribdijk

De Houtribdijk houdt als een grote golfbreker het water van het Markermeer en IJsselmeer in toom en is daarmee belangrijk voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied. Kijk op de website van Rijkswaterstaat voor meer informatie over de dijkversterking.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie? Neem dan contact op met Rijkswaterstaat via 0800 - 8002.