N302 Houtribweg

Wat we gaan doen

Waar

kruising N302 Houtribweg/IJsselmeerdijk

Wanneer

dinsdag 4  tot en met vrijdag 21 december 2018 en één week in februari 2019

Hinder

Extra reistijd door een halve rijbaanafzetting of een omleidingsroute (voor verkeer van en naar de IJsselmeerdijk)

Reisinformatie

4 tot en met 21 december 2018

Ter hoogte van de kruising Houtribweg/IJsselmeerdijk is tijdens de werkzaamheden op verschillende dagen slechts één rijstrook beschikbaar. Dit kan tot een vertraging van circa 5 minuten leiden.

Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 december is de IJsselmeerdijk afgesloten tussen de Houtribweg en Flevokust Haven. Op dat moment kan verkeer van en naar de IJsselmeerdijk (Flevokust Haven en de Maxima Centrale) gebruik maken van de Bijlweg en Klokbekerweg.

omleiding IJsselmeerdijk 2018

februari 2019

Tijdens het plaatsen van de verkeerslichten en het aanbrengen van de lussen in de weg zullen kortstondige afsluitingen van de Houtribweg en IJsselmeerdijk plaatsvinden. Exacte informatie hierover en ook de definitieve planning volgt zodra deze bekend is.

Werkzaamheden

Door de aanleg van Flevokust Haven langs de IJsselmeerdijk is het (vracht)verkeer van en naar de IJsselmeerdijk flink gegroeid. De kruising Houtribweg/IJsselmeerdijk wordt hierop aangepast zodat dit verkeer veilig de Houtribweg op en af kan.

inrichting kruising

De kruising wordt voorzien van verkeerslichten. Er komt een speciaal vak voor rechtsafslaand verkeer vanaf de Houtribweg en ook op de IJsselmeerdijk krijgt linksafslaand en rechtsafslaand verkeer een eigen opstelvak. Op deze manier kan het doorgaande verkeer op de Houtribweg zo veel mogelijk doorgang vinden.

planning december

In december wordt extra asfalt aangebracht voor het rechtsafslaande verkeer op de Houtribweg en IJsselmeerdijk. Hiervoor wordt allereerst een rij bomen gekapt en worden kabels, leidingen en de sloot verlegd. Van 18 tot en met 21 december wordt het asfalt aangebracht.

Het rechtsafvak op de Houtribweg wordt overigens pas in gebruik genomen bij het plaatsen van de verkeerslichten, om onveilige situaties te voorkomen.

planning februari

In februari worden de verkeerslichten geplaatst. In verband met levertijd zijn deze niet eerder beschikbaar. Bij het plaatsen van de verkeerslichten worden ook de lussen in de weg gefreesd. Deze lussen meten het aanbod van het verkeer: alleen bij aanbod van of naar de IJsselmeerdijk zal het doorgaande verkeer op de Houtribweg moeten wachten. Het doorgaande verkeer op de Houtribweg kan daarmee zo veel mogelijk doorrijden.

Meer informatie

Volg onze Twitteraccounts @FlevoWegen en @FlevoVaarwegen voor alle actuele informatie over werkzaamheden en calamiteiten. Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de afdeling infrastructuur via telefoonnummer 0320 - 265 566 of stuur een e-mail naar secretariaatinfra@flevoland.nl.