N702 Buitenring

Wat gaan we doen?

Waar

Bomen vervangen langs de N702 Buitenring (Almere) tussen hectometerpaal 14.1 en 16.4 (Lage Vaart)

Wanneer

28 januari tot en met 22 februari 2019

Hinder

Circa 5 tot 10 minuten extra reistijd door afsluiting van één rijstrook

Reisinformatie

Het verkeer moet tijdens het kappen rekening houden met zo’n 5 a 10 minuten extra reistijd door de afsluiting van één rijstrook. Ook zal een snelheidsverlaging gelden ter hoogte van het werkvak. Deze maatregelen worden alleen tussen 09.00 en 15.00 uur ingesteld. Buiten deze tijden is de aannemer met de buitenste rij bomen aan het werk, dit kan veilig zonder overlast voor het verkeer.

Werkzaamheden

In de winter van 2018/2019 start provincie Flevoland met het vervangen van de laatste populieren langs de Buitenring in Almere. Eind 2019 staan dan langs de hele Buitenring eiken.

Van populier naar eik

Langs de Buitenring zijn in het verleden populieren geplant. Deze populieren zijn inmiddels op hoge leeftijd. De hoge leeftijd zorgt voor een toenemend risico op bijvoorbeeld vallende takken. Daarnaast is de kwaliteit van de bomen niet goed waardoor er nog een verhoogde kans is op vallende takken. Verder geven de grote populieren schade aan het wegdek. De huidige populieren worden vervangen door eiken. Langs de rest van de Buitenring zijn de afgelopen jaren ook al eiken geplaatst. Op deze manier creëren we eenzelfde beeld langs de hele Buitenring. Door de populieren te vervangen door eiken voorkomen we toekomstige schade aan het wegdek.

Planning

Winter 2018 - 2019

De populieren worden gekapt in januari en februari 2019. Dit is een goede periode om bomen te kappen. We houden zo rekening met de flora en fauna: we kappen geen bomen in het broedseizoen. Ook zijn alle bomen gecontroleerd op de aanwezigheid van vleermuizen. Het kappen van de populieren gaat zo’n 4 weken duren. De bomenkap gebeurt van 28 januari tot en met 8 februari. Van 11 tot en met 15 februari worden dan de stobben gefreest en in de laatste week, 18 tot en met 22 februari, vindt het bosklepelen plaats. 

Voorjaar 2019

In het voorjaar wordt tijdelijk gras ingezaaid om de grond te laten rusten.

Winter 2019 - 2020

Het planten van de eiken gebeurt in de winter van 2019/2020. Omdat bomen in rust zijn in de winterperiode is dat het beste seizoen om bomen te planten. Daarnaast is het ook goed om de grond even te laten rusten na de kap. De aanplant van de eiken neemt zo’n 5 weken in beslag. In totaal worden zo’n 500 populieren gekapt en komen er circa 415 eiken voor in de plaats.

Traject

Het traject waar de bomen worden vervangen loopt van hectometerpaal 14.1 tot en met 16.4, tot de Lage Vaart. Dit is de laatste fase van het boomvervangingsproject langs de Buitenring: na afronding van deze fase zijn langs de hele Buitenring de populieren vervangen door eiken.

Meer informatie

Volg onze Twitteraccounts @flevowegen en @flevovaarwegen voor alle actuele informatie over werkzaamheden en calamiteiten. Heeft u een vraag over deze informatie? Neem contact op met de afdeling infrastructuur via telefoonnummer 0320 265 566.