N715 Noorderringweg

Wat gaan we doen?

waar

N715 Noorderringweg tussen de rotondes met de Weg van Ongenade en Lemsterweg

wanneer

maandag 2 juli tot en met maandag 9 juli 2018

hinder

extra reistijd door halve rijbaanafzetting

Reisinformatie

Tijdens de bovengenoemde 8 dagen wordt een halve rijbaan afgesloten over de lengte van 200 meter. Het verkeer wordt met behulp van verkeerslichten om en om langs het werkvak geleid.

De Noorderringweg is dus niet afgesloten, maar enige hinder is er wel in de vorm van een vertraging door wachttijd bij de verkeerslichten.

Werkzaamheden

In verband met groot onderhoud dat volgend jaar uitgevoerd gaat worden, wordt nu alvast een proefvak aangelegd. Met dit proefvak wordt een nieuwe funderingstechniek getest. Deze proef is nodig om de geplande verbreding van de Noorderringweg te kunnen uitvoeren. Door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de berm is er onvoldoende ruimte voor een wegverbreding op de traditionele manier. Een alternatieve methode is nodig en wordt met deze proef getest.

De planning van de werkzaamheden is als volgt;

  • maandag 2 juli: voorbereidende werkzaamheden
  • dinsdag 3 tot vrijdag 6 juli: uitvoerende werkzaamheden
  • vrijdag 6 tot maandag 9 juli: uithardingstijd fundering  
  • maandag 9 juli: opruimen verkeersafzetting

Vorig jaar oktober is een eerste proef gedaan. Die is niet helemaal geslaagd. Daarom wordt nu een tweede proef gedaan.

Naar verwachting wordt het groot onderhoud aan de Noorderringweg volgend jaar in kwartaal twee uitgevoerd.

Meer informatie

Volg onze Twitteraccounts @flevowegen en @flevovaarwegen voor alle actuele informatie over werkzaamheden en calamiteiten.

Heeft u een vraag over deze informatie? Neem contact op met de afdeling infrastructuur via telefoonnummer 0320 265 566.