Noorderringweg

Werkzaamheden

In 2019 werkt Provincie Flevoland aan de Noorderringweg. Het traject loopt van de rotonde bij Bant tot binnen de bebouwde kom van Creil. De Noorderringweg wordt verbreed van 6,30 naar 7,30 meter.

Definitief ontwerp

Bekijk hier het definitief ontwerp van de Noorderringweg. Het PDF-bestand bestaat uit 6 pagina's. Hieronder vindt u een uitleg van wat u op iedere pagina kunt zien. Op iedere pagina is rechtsboven de legenda te vinden. 

  • pagina 1: hier vindt u het ontwerp vanaf de Graaf Florislaan in Creil tot en met de percelen 32 II en 33 II;
  • pagina 2: hier vindt u het ontwerp vanaf de percelen 32 I en 33 I tot voorbij de rotonde met de Weg van Ongenade;
  • pagina 3: deze pagina begint met de situatie bij perceel huisnr. 24 en eindigt na perceel huisnr. 19;
  • pagina 4: deze pagina start bij het perceel van 16a-b-c en eindigt bij 8 I en 9 I;
  • pagina 5: hier is de situatie te vinden vanaf perceel huisnummer 7 II tot aan het einde van het traject bij de rotonde Bant;
  • pagina 6: tot slot nog een detailtekening van de rotonde met de Weg van Ongenade (die weer wordt hersteld nu de werkzaamheden en het transport voor het windmolenpark zijn afgerond)

Vragen

Bent u afgelopen voorjaar op de bewonersavond geweest en heeft u een wijziging aangevraagd? Controleer dan goed of deze nu juist op de tekening staat. Is dit niet het geval of heeft u een andere vraag, neem dan contact op via 0320 265 566 of werkaandeweg@flevoland.nl. Wanneer wij uw verzoek uiterlijk 1 februari 2019 ontvangen, dan kan deze (waar mogelijk en nodig) nog meegenomen worden in het ontwerp.

Meer informatie

Meer informatie over de planning en fasering van de werkzaamheden volgt zodra deze bekend is. Ook wordt nog een algemene inloopavond gepland voor bewoners en andere belanghebbenden.