Bomenkap door essentaksterfte

10 dec 2021 - 8 mrt 2022

Wat we gaan doen?

De provincie Flevoland start deze winter opnieuw met de kap van zieke bomen door de essentaksterfte. De werkzaamheden vinden door heel Flevoland plaats. Daar waar de bomen vlak langs provinciale wegen staan, kan het enige hinder voor het verkeer geven. Wegen hoeven voor het kappen niet te worden afgesloten. Ongeveer een jaar na de kap plant de provincie nieuwe bomen op de plek waar de gekapte bomen hebben gestaan.

Waar

  • Noord – Espelerweg, Zuidwesterringweg, Muntweg, Kuinderweg
  • Oost – Karekietweg, Overijsselseweg Biddingringweg, Gooiseweg
  • Zuid - Gooiseweg, Slingerweg, Vogelweg, Waterlandseweg, Spiekweg (singels)

Wanneer

December 2021 tot en met medio 2022.

Hinder

De werkzaamheden geven weinig tot geen hinder voor het verkeer.

Werkzaamheden

Flevoland kampt al jaren met de essentaksterfte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmelinfectie waarvan de bomen niet herstellen. Als een boom zwaar is aangetast door de schimmel wordt deze zwak en kan afbreken. De boom vormt daardoor een gevaar voor de omgeving. De provincie screent daarom in ieder geval tot 2025 periodiek de bomen langs de provinciale wegen en haalt waar nodig zieke bomen weg.

Herplant met meerdere bomensoorten

De es groeit goed op kleigrond en is daarom destijds op grote schaal aangeplant in Flevoland. De kap van de essen heeft daardoor veel impact op het landschap. Ook de wegbeplanting langs de provinciale wegen is beeldbepalend voor de groenstructuur in Flevoland. De provincie gaat daarom ook bomen herplanten. De nieuwe aanplant bestaat uit een grotere variatie in bomensoorten om te voorkomen dat bij een volgende ziekte-uitbraak opnieuw een groot deel van de bomen ziek wordt en gekapt moet worden.