Werkzaamheden N706 Vogelweg

11 nov 2021 - 11 nov 2021

Provincie Flevoland gaat in de zomer van 2022 grootschalig onderhoud uitvoeren aan de N706 Vogelweg. Tegelijk wordt kort traject van de Roerdompweg dat aansluit op de Vogelweg vernieuwd. Het werkvak ligt tussen de kruisingen Reigerweg/Roerdompweg en de Ooievaarsweg/Lepelaarsweg. De weg is tijdens de werkzaamheden gesloten voor doorgaand verkeer. Voor bestemmings- en landbouwverkeer worden maatregelen genomen om de omleidingsroutes zo kort mogelijk te houden. De werkzaamheden gaan ongeveer 6 weken duren.

Traject

Het traject waar gewerkt wordt, ligt tussen de kruisingen Reigerweg/Roerdompweg en Ooievaarsweg/Lepelaarsweg. Ook wordt er gewerkt op een stuk van 600 meter op de Roerdompweg tot aan de N706 Vogelweg.

Planning

De werkzaamheden staan gepland voor juni/juli 2022 en worden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1

Duur: twee weken

De werkzaamheden vinden plaats aan de Vogelweg tussen de kruisingen Reigerweg/Roerdompweg en Ooievaarsweg/Lepelaarsweg. De kruisingen zijn gesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmings- en landbouwverkeer kan wel gebruik blijven maken van beide kruisingen.

Fase 2

Duur: vier weken

In deze fase zijn er werkzaamheden aan de Vogelweg tussen de Reigerweg/Roerdompweg en Ooievaarsweg/Lepelaarsweg. De kruisingen Reigerweg/Roerdompweg  en Ooievaarsweg/Lepelaarsweg zijn gesloten voor alle verkeer. Bestemmingsverkeer en landbouwverkeer kan dan langs de kruising Ooievaarsweg/Lepelaarsweg rijden via een tijdelijke bypass. Bestemmingsverkeer en landbouwverkeer kan niet langs de kruising Reigerweg/Roerdompweg rijden en wordt omgeleid. Ook vinden er in deze fase werkzaamheden plaats aan de Roerdompweg (tot circa 600 meter vanaf de Vogelweg).

Werkzaamheden

De N706 Vogelweg is toe aan groot onderhoud. Het hele traject van 2,5 kilometer wordt vernieuwd. De noordelijke rijstrook wordt voorzien van een nieuwe wegconstructie terwijl de zuidelijke rijstrook alleen wordt voorzien van nieuwe asfaltlagen. De kruisingen Ooievaarsweg/Lepelaarsweg en Reigerweg/Roerdompweg worden ook voorzien van nieuw asfalt. Tot slot wordt circa 600 meter van de Roerdompweg tot aan de N706 Vogelweg vernieuwd.

Omleidingsroute voor doorgaand verkeer

Tijdens de werkzaamheden is de weg gesloten voor het wegverkeer.

Fase 1

Automobilisten kunnen gebruik maken van de omleidingsroute over N705 Roerdompweg/Spiekweg, de N305 Gooiseweg en de N302 Larserweg.

Fase 2

Automobilisten kunnen gebruik maken van de omleidingsroute over A 27, de N305 Gooiseweg en de N302 Larserweg.