Collegeuitvoeringsprogramma 2015-2019

Het Collegeuitvoeringsprogramma 2015-2019 (pdf, 1,4 MB) is een uitwerking van het Coalitieakkoord. In het Collegeuitvoeringsprogramma geven Gedeputeerde Staten (GS) op hoofdlijnen aan wat zij de komende 4 jaren willen realiseren. De doelen en activiteiten zijn zo door GS geformuleerd dat ze aansluiten bij de ambities van het Coalitieakkoord. Ook hebben GS een inschatting gemaakt van het verloop van deze bestuursperiode: wat gaan ze doen en wanneer zijn de beoogde resultaten zichtbaar? Daarmee dragen GS bij aan de communicatie met Provinciale Staten (PS) en zorgen zij voor een aanzet van de programmering op de lange termijn.