Strategie en Beleid

Op de afdeling Strategie en Beleid (S&B), voorheen Ruimte en Economie, komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. S&B zet zich in om op basis van feitelijke informatie beleid te evalueren. Wij werken met elkaar, met de andere afdelingen, met onze partners en in contact met doelgroepen van de provincie aan het creëren van ruimte voor het ontwikkelen van een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Wij doen dat door het ontwikkelen van strategie, beleid, door advisering, uitvoering van wettelijke taken en het (ook via verbonden partijen) financieel bijdragen aan door het bestuur gewenste ontwikkelingen. De afdeling is binnen de provincie verantwoordelijk voor de inzet op de volgende beleidsterreinen:

Beleidsterreinen

 • Ruimte
 • Water
 • Milieu
 • Energie en  Klimaat
 • Natuur en Landschap
 • Recreatie en Toerisme
 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Samenleving
 • Economie
 • Landbouw
 • Landelijk Gebied
 • Circulair
 • Openbaar vervoer en Mobiliteit