Ontwikkeling bevolking

Jongeren versus ouderen

Deze visualisatie laat de ontwikkeling van ouderen en jongeren zien, per regio in de periode van 1988 t/m 2016. De groep ouderen bevat de leeftijdscategorie 40 jaar en ouder en de jongerengroep bevat de leeftijdscategorie 0 tot 40 jaar. De regio’s zijn onderverdeeld in Nederland, Flevoland, Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Groei "ouderen"

Vanaf 1988 liggen de twee groepen, jongeren en ouderen uiteen, waarbij de groep jongeren in Flevoland 70% van de totale bevolking in Flevoland omvat. Deze lijn daalt naar 52% in 2016. In Nederland is in 2008 het percentage van de groep jongeren onder de groep ouderen gekomen, momenteel omvat de jongerengroep 47% van de bevolking. De ouderen hebben de jongeren ook ingehaald in de regio’s Noordoostpolder, Dronten en Lelystad. Urk heeft een relatief jonge bevolking en hier is de verhouding jongeren versus ouderen in 2016: 67% versus 33%.

Ontwikkeling inwoners per leeftijdsgroep ten opzichte van 2000 in procenten per regio

Deze visualisatie laat de groei per leeftijdsgroep zien ten opzichte van 2000. De leeftijdsgroepen zijn van 0 tot 20 jaar, 20 tot 40 jaar, 40 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder. De regio’s zijn onderverdeeld in Nederland, Flevoland, Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Leeftijdsgroep 0-20 jaar

De gemeenten van Flevoland laten de eerste jaren in de leeftijdsgroep van 0 tot 20 jaar een groei zien, dan stabiliseert het zich en de laatste jaren is er een daling te zien. Enige uitzondering is de gemeente Urk, hier is in deze leeftijdsgroep nog een groei te zien. Flevoland groeit naar 14% in 2006, daarna stabiliseert de groei om vanaf 2013 te dalen naar 11% in 2016. Nederland groeit tot en met 2004 naar 3%, daarna een afname naar -1% in 2016.

Leeftijdsgroep 20-40 jaar

  • Almere: groei tot 2005 met 12%, hierna redelijk stabiel tot 10% in 2016.
  • Dronten: daling tot 2001 met 2%, dan een stijging tot 2004 met 1%, na 2004 daling van 10% in 2016, met alleen in 2009 een kleine toename.
  • Lelystad: groei tot 2005 met 11%, daarna een daling tot -1% in 2016.
  • Noordoostpolder: groei tot 2004 met 2%, daarna daling tot -8% in 2016.
  • Urk: groei tot 2007 met 8%, kleine daling in 2008, en vanaf 2009 groei tot 22% in 2016
  • Zeewolde: groei tot 2002 met 5%, daarna een daling tot -20% in 2013, vanaf 2014 weer een stijgende lijn naar -8% in 2016.

In deze leeftijdsgroep groeit Flevoland tot 8% in 2004, daarna is een afname te zien tot in 2015 naar 3%. In 2016 weer een lichte groei naar 4%. In Nederland is tot 2014 een afname van 14%, in 2016 naar -13%.

Leeftijdsgroep 40-65

Deze leeftijdsgroep groeit sterk in alle gemeenten. Almere met 81% in 2016, Dronten met 37%, waarvan de laatste 3 jaar stabiel, Lelystad met 29% in 2011 naar 27% in 2016, Noordoostpolder met 24% in 2013 naar 22% in 2016, Urk naar 157% in 2016 en Zeewolde naar 188% in 2016. Flevoland groeit tot 55% in 2016 en Nederland tot 18% in 2011 en naar 16% in 2016.

Leeftijdsgroep 65 jaar en ouder

Sterkste groeier. Alle regio’s laten een stijgende lijn zien. Almere groeit met 87% in 2016, Dronten met 80%, Lelystad met 98%, Noordoostpolder met 34%, Urk met 71% en Zeewolde, de sterkste groeier met 112%. Flevoland met 78% en Nederland met 43%.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de afdeling Strategie en Beleid