Voorlopige uitslag werkgelegenheidsonderzoek Flevoland 2017 in tekst

Provincie Flevoland onderzoekt in samenwerking met de gemeenten van Flevoland: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Lisa jaarlijks de werkgelegenheid in de provincie. Hieronder presenteren wij de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal banen met 1,3% gegroeid, absoluut zijn dit 2.196 banen. Dit brengt het totaal aantal betaalde banen in Flevoland op 176.097. In 2010 en  van 2012 t/m 2014 is er een daling geweest. In 2015 stond dit percentage op 0%. Vorig jaar was er een groei van 2,1%. Nederland had in 2015 en 2016 een groei van 0,4% resp. 1,1%, na ook 3 jaar een afname in het aantal banen gehad te hebben. De grootste groei is in de sector zakelijke diensten geweest, namelijk 951 banen. Uitzendbureaus zorgen voor ruim een derde van de banengroei.Op een tweede plaats volgt de sector gezondheidszorg met 829 banen en als derde met 622 banen de sector handel. De sector informatie en communicatie is de grootste verliezer met 1.896 banen. Twee grote bedrijven in deze sector zijn vertrokken uit Flevoland. Daarnaast een kleine afname bij de sector openbaar bestuur met 191 banen en bij de sector vervoer en opslag met 124 banen. De overige sectoren hebben allen groei. De meeste groei is ontstaan bij de bestaande vestigingen, hier zijn 4.320 banen bijgekomen. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe vestigingen bij gekomen, maar ook bestaande vestigingen opgeheven of vertrokken. Het saldo van nieuwe en opgeheven/vertrokken vestigingen is -2.124, er zijn dus meer vestigingen opgeheven/vertrokken dan dat er nieuwe vestigingen bijgekomen zijn. Afgelopen jaar zijn zowel het aantal fulltime banen als het aantal parttime banen gegroeid. De fulltime banen met 1.775 en de parttime banen met 421. Flevoland telt 81.719 banen voor fulltime mannen, 61.931 banen voor fulltime vrouwen, 13.983 banen voor parttime mannen en 18.464 banen voor parttime vrouwen. Kijken we naar de geïndexeerde cijfers (2008=100) dan komt Flevoland in 2017 uit op 103, vorig jaar was dit 102. Nederland stond in 2016 op 100. Vanaf de start van de provincie in 1986 groeit het aantal vestigingen in Flevoland nog ieder jaar. Dit jaar zijn er 816 vestigingen bij gekomen, wat het totaal aantal vestigingen op 38.389 brengt. De eenpersoonsbedrijven hebben vanaf het begin van de telling een sterke groei doorgemaakt, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het aantal eenpersoonsbedrijven telt momenteel bijna 26 duizend vestigingen, waarvan 17.500 mannen en 8.500 vrouwen. Onder flexibele arbeid worden uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollmedewerkers verstaan, welke werkzaam zijn bij een vestiging. Deze groep maakt ook een sterke ontwikkeling door. Dit jaar zijn er ruim 13.000 uitzendkrachten opgegeven bij de bedrijven waarvan 10.700 fulltime en 2.300 parttime. Voor iedere 100 personen van de beroepsbevolking van Flevoland, zijn er 79 banen. Voor Nederland zijn dit er 91 (cijfer is van 2016). De ontwikkeling van Nederland en Flevoland loopt vanaf 2009 gelijk.

Colofon

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Bron: Vestigingenregister Flevoland, CBS en lisa.nl Peildatum is 1 april en de cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
0320-265539
onderzoek@flevoland.nl
Twitter: @flevofacts
November 2017