Voorlopige uitslag werkgelegenheidsonderzoek Noordoostpolder 2017 in tekst

Provincie Flevoland onderzoekt in samenwerking met de gemeenten van Flevoland; Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Lisa jaarlijks de werkgelegenheid in de provincie. Hieronder presenteren wij de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek voor de gemeente Noordoostpolder. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal banen met 3% gestegen, absoluut zijn dit 741 banen. Dit brengt het totaal aantal betaalde banen in Noordoostpolder op 25.216. Noordoostpolder laat vanaf 2013 een opwaartse trend zien. Vorig jaar was de groei 3,4%.  Flevoland was in 2015 stabiel, na 3 jaar een afname in het aantal banen te hebben gehad en heeft dit jaar een groei van 1,3%. De grootste groei is in de zakelijke en financiële diensten geweest. Hier is een groei van 486 banen, waar ook de flexibele banen in zitten. Gevolgd door 199 banen in de sector handel en 79 banen in de horeca. Op 2 sectoren na is er bij allen een groei te zien. 2 Sectoren hebben een afname ten opzichte van vorig jaar, de sector vervoer en opslag, hier zijn 141 banen verloren gegaan. En in de sector industrie is een afname van 105 banen. Bij de bestaande vestigingen zijn 816 banen bijgekomen. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe vestigingen bij gekomen, maar ook bestaande vestigingen opgeheven of vertrokken. In deze groep is een kleine afname van het aantal banen te zien, namelijk -75. Dit is het saldo van nieuwe en opgeheven/vertrokken vestigingen. Het aantal fulltime banen is ten opzichte van vorig jaar gegroeid met 732 banen. Bij het aantal parttime banen is er een kleine toename van 9 banen. Noordoostpolder telt 12.702 banen voor fulltime mannen, 8.367 banen voor fulltime vrouwen, 1.613 banen voor parttime mannen en 2.534 banen voor parttime vrouwen. Kijken we naar de geïndexeerde cijfers (2008=100) dan komt Noordoostpolder in 2017 uit op 107, vorig jaar was dit 104. Flevoland stond in 2016 op 102 en in 2017 op 103.   Vanaf 1990 zijn er 2 jaren geweest waarin een lichte afname in het aantal vestigingen is geweest, namelijk 2004 en 2005. Ten opzichte van vorig jaar is er in Noordoostpolder een groei van het aantal vestigingen geweest van 1,1%, voor Flevoland 2,2%. Het totaal aantal vestigingen in Noordoostpolder staat nu op 4.987. In Noordoostpolder zijn er 102 banen voor 100 personen van de beroepsbevolking. Noordoostpolder plaatst zich hiermee bovenaan de ranglijst van Flevolandse gemeenten (en Nederland). Flevoland telt 79 banen en Nederland had in 2016 91 banen per 100 personen van de beroepsbevolking. De eenpersoonsbedrijven hebben vanaf het begin van de telling een sterke ontwikkeling doorgemaakt, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het aantal eenpersoonsbedrijven telt momenteel 2.886 vestigingen, waarvan 1.977 mannen en 909 vrouwen. Onder flexibele arbeid worden uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollmedewerkers verstaan, welke werkzaam zijn bij een vestiging.Deze groep maakt ook een sterke ontwikkeling door, vooral sinds 2010. Dit jaar zijn er 2.440 opgegeven bij de bedrijven, waarvan 2.083 fulltime en 357 parttime.

Colofon

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Bron: Vestigingenregister Flevoland, CBS en lisa.nl Peildatum is 1 april en de cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
0320-265539
onderzoek@flevoland.nl
Twitter: @flevofacts
November 2017