Voorlopige uitslag werkgelegenheidsonderzoek Urk 2017 in tekst

Provincie Flevoland onderzoekt in samenwerking met de gemeenten van Flevoland; Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Lisa jaarlijks de werkgelegenheid in de provincie. Hieronder presenteren wij de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek voor de gemeente Urk. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal banen met 11,2% gestegen, absoluut zijn dit 1.031 banen. Dit brengt het totaal aantal betaalde banen op Urk op 10.245. Urk heeft de laatste 10 jaar een positief saldo gehad, op een zeer geringe afname van 21 banen in 2015. Flevoland was in 2015 stabiel, na 3 jaar een afname in het aantal banen te hebben gehad. In 2016 was er een groei van 2,1% en dit jaar van 1,3%. De grootste groei is in de zakelijke dienstverlening geweest. Hier is een groei van 559 banen, waar ook de flexibele banen in zitten. Gevolgd door 206 banen in de sector industrie en 73 banen in de handel. 4 Sectoren hebben een zeer geringe afname, allen onder de 10 banen. Dit is in de sector bouw, horeca, openbaar bestuur en overige diensten. Bij de bestaande vestigingen zijn 1.071 banen bijgekomen. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe vestigingen bij gekomen, maar ook bestaande vestigingen opgeheven of vertrokken. In deze groep is een geringe afname van het aantal banen te zien, namelijk -40. Dit is het saldo van nieuwe en opgeheven/vertrokken vestigingen. Het aantal fulltime banen is ten opzichte van vorig jaar gegroeid met 670 banen. Bij het aantal parttime banen is er een groei van 361 banen. Urk telt 5.270 banen voor fulltime mannen, 2.748 banen voor fulltime vrouwen, 833 banen voor parttime mannen en 1.394 banen voor parttime vrouwen. Kijken we naar de geïndexeerde cijfers (2008=100) dan komt Urk in 2017 uit op 129, vorig jaar was dit 116. Flevoland stond in 2016 op 102 en in 2017 op 103. Urk heeft het hoogste indexcijfer van de gemeenten van Flevoland. Sinds 1990 is er altijd groei geweest van het aantal vestigingen op Urk. Ten opzichte van vorig jaar is er op Urk een groei van het aantal vestigingen geweest van 2,7%, voor Flevoland 2,2%. Het totaal aantal vestigingen op Urk staat nu op 1.619. Op Urk zijn er 98 banen voor 100 personen van de beroepsbevolking. Vanaf 2009 daalde dit aantal van 90 naar 85 in 2015. Vanaf 2015 is er een sterke groei geweest. Flevoland heeft 79 banen en Nederland had in 2016 91 banen per 100 personen van de beroepsbevolking. De eenpersoonsbedrijven hebben vanaf het begin van de telling een groei doorgemaakt, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het aantal eenpersoonsbedrijven telt momenteel 806 vestigingen, waarvan 611 mannen en 195 vrouwen. Onder flexibele arbeid worden uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollmedewerkers verstaan, welke werkzaam zijn bij een vestiging. Deze groep maakt de laatste jaren ook een sterke ontwikkeling door. Dit jaar zijn er 792 opgegeven bij de bedrijven, waarvan 585 fulltime en 207 parttime.

Colofon

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Bron: Vestigingenregister Flevoland, CBS en lisa.nl Peildatum is 1 april en de cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
0320-265539
onderzoek@flevoland.nl
Twitter: @flevofacts
November 2017