Voorlopige uitslag werkgelegenheidsonderzoek Zeewolde 2017 in tekst

Provincie Flevoland onderzoekt in samenwerking met de gemeenten van Flevoland; Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Lisa jaarlijks de werkgelegenheid in de provincie. Hieronder presenteren wij de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek voor de gemeente Zeewolde. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal banen met 3,5% toegenomen, absoluut zijn dit 378 banen. Dit brengt het totaal aantal betaalde banen in Zeewolde op 11.288. Zeewolde heeft de laatste 10 jaar procentueel een sterkere groei gehad dan Flevoland, op 2016 na. Toen lag het percentage voor Zeewolde op -1,4% tegen 2,1% voor Flevoland. Flevoland heeft dit jaar een banen groei van 1,3%. Grootste groeiers zijn de sector horeca met 140 banen en de sector zakelijke en financiële diensten met 132 banen. 5 Sectoren laten een afname in het aantal banen zien. De sector handel met 34 banen en de overige vier hebben een geringe afname van onder de 20 banen, namelijk de sectoren gezondheidszorg, industrie, overige diensten, en de ICT. Bij de bestaande vestigingen zijn 410 banen bijgekomen. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe vestigingen bij gekomen, maar ook bestaande vestigingen opgeheven of vertrokken. In deze groep is een afname van het aantal banen te zien, namelijk 32. Dit is het saldo van nieuwe en opgeheven/vertrokken vestigingen. Het aantal fulltime banen is ten opzichte van vorig jaar gegroeid met 344 en het aantal parttime banen met 34. Zeewolde telt 6.090 banen voor fulltime mannen, 3.163 banen voor fulltime vrouwen, 895 banen voor parttime mannen en 1.140 banen voor parttime vrouwen. Kijken we naar de geïndexeerde cijfers (2008=100) dan komt Zeewolde in 2017 uit op 114, vorig jaar was dit 111. Flevoland stond in 2016 op 102 en in 2017 op 103. Sinds 1990 is er altijd groei geweest van het aantal vestigingen in Zeewolde. Ten opzichte van vorig jaar is er in Zeewolde een groei van het aantal vestigingen geweest van 0,7% en voor Flevoland 2,2%. Het totaal aantal vestigingen in Zeewolde staat nu op 2.523. In Zeewolde zijn er 90 banen voor 100 personen van de beroepsbevolking. Na 3 jaar een daling gehad te hebben stijgt het aantal banen van 87 in 2016 naar 90 in 2017. Flevoland heeft 79 banen en Nederland had in 2016 91 banen per 100 personen van de beroepsbevolking. De eenpersoonsbedrijven hebben vanaf het begin van de telling een sterke groei doorgemaakt, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het aantal eenpersoonsbedrijven telt momenteel 1.579 vestigingen, waarvan 1.055 mannen en 524 vrouwen. Onder flexibele arbeid worden uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollmedewerkers verstaan, welke werkzaam zijn bij een vestiging. Deze groep maakt de laatste jaren ook een sterke ontwikkeling door. Dit jaar zijn er 1.163 opgegeven bij de bedrijven, waarvan 1.022 fulltime en 141 parttime.

Colofon

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Bron: Vestigingenregister Flevoland, CBS en lisa.nl Peildatum is 1 april en de cijfers voor 2017 zijn voorlopig.

Afdeling Strategie en Beleid
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
0320-265539
onderzoek@flevoland.nl
Twitter: @flevofacts
November 2017