Logo provincie Flevoland
08 maart 2024
Nieuwsbrief Spuiweg

Nieuwsbrief Spuiweg

De eerste nieuwsbrief

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het project Spuiweg. Deze nieuwsbrief die zo’n twee à drie keer per jaar verschijnt, biedt informatie over de nieuwe ontsluitingsweg die wordt aangelegd om de zuidwesthoek van de Noordoostpolder en Urk bereikbaar te houden.


De eerste nieuwsbrief
Jan de Reus kijkt vooruit

Jan de Reus kijkt vooruit

Om de zuidwesthoek van de Noordoostpolder en Urk in de toekomst bereikbaar te houden, werken we samen met de gemeenten Noordoostpolder en Urk aan de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg. Jan de Reus kijkt vooruit naar dit project.
Lees verder

Nieuwe naam ontsluitingsweg Urk: Spuiweg

Nieuwe naam ontsluitingsweg Urk: Spuiweg

Sinds vorig jaar is er een publieksnaam voor de nieuwe ontsluitingsweg. Anna Schuttel uit Urk is de winnaar met de ingediende naam: ‘Spuiweg’. Het project gaat nu verder onder de naam Spuiweg.
Lees verder

Start procedure en terugblik bewonersbijeenkomst Spuiweg

Start procedure en terugblik bewonersbijeenkomst Spuiweg

De planologische procedure voor de nieuwe ontsluitingsweg Spuiweg startte vorig jaar met de terinzagelegging van drie belangrijke documenten. Op 27 juni vorig jaar vond de eerste bewonersavond plaats. De opkomst was hoog.
Lees verder

Reactienota ingediende zienswijzen

Op 18 oktober ontvingen de indieners van een zienswijze persoonlijk antwoord. Heeft u deze nog niet gelezen of wilt u de reactienota nalezen? Op de projectpagina Spuiweg vindt u de pdf van de reactienota. Omdat de gebruikte termen soms uitleg nodig hebben, staat op de website van de provincie een verklarende begrippenlijst die steeds wordt aangevuld.

MER en ontwerpproces

De komende periode staat in het teken van het uitwerken van de verschillende alternatieve tracés voor de nieuwe Spuiweg die op 27 juni 2023 zijn gepresenteerd. We gaan milieuonderzoeken uitvoeren en ontwerpen maken voor de nieuwe weg.

Flora en fauna onderzoek

We zijn gestart met de inventarisatie van flora en fauna in het gebied. Dit doen wij via een jaarrondonderzoek. Het in beeld krijgen van de aanwezige planten- en diersoorten is belangrijk bij de afweging waar de weg komt te liggen. Deze onderzoeken lopen naar verwachting tot de zomer van 2024.


Flora en fauna onderzoek

Vooruitblik tot zomer 2024

In april/mei wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd om u bij te praten over de stand van zaken. De bijeenkomst staat in het teken van de Omgevingswet die per 1 januari dit jaar is ingegaan en wat de MER – onderzoeken inhouden. Ook geven wij meer informatie over de participatiemomenten die we in 2024 willen organiseren.

Op de hoogte

Houd onze projectpagina in de gaten, daar vindt u het laatste nieuws. De volgende nieuwsbrief verschijnt rond de zomer. Reageren op deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via spuiweg@flevoland.nl.

LinkedIn logo Twitter logo Facebook logo Instagram logo YouTube logo
Copyright © 2024 provincie Flevoland. Alle rechten voorbehouden.