Spuiweg (ontsluitingsweg Urk)

Hoe houden we Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder in de toekomst bereikbaar? Provincie Flevoland werkt de komende jaren de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg, de Spuiweg, verder uit. Een ontsluitingsweg die straks de A6, de Domineesweg, de Staartweg en de Urkerweg met elkaar gaat verbinden heeft bestuurlijk de voorkeur. In nauwe samenwerking met de gemeenten Urk en Noordoostpolder worden de plannen verder uitgewerkt. In 2022 zijn deze afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Hiernaast kunt u de reactienota downloaden. Problemen met de download? Gebruik den FireFox. We hebben ook een begrippenlijst opgesteld waarin verschillende begrippen uit de reactienota zijn toegelicht.

Download

Reactienota Spuiweg

pdf - 1,44 MB
Open de pdf

Bereikbaarheid vergroten

Urk groeit en de verkeersdrukte op de Domineesweg (N352) naar de A6 neemt in de toekomst verder toe. Dit komt door de bouw van woningen in de Zeeheldenwijk en ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein Port of Urk en de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. De verwachting is dat de nieuwe Spuiweg niet alleen de bereikbaarheid van Urk en de Zuidwesthoek van de Noordoostpolder voor inwoners, bedrijven en bezoekers vergroot, maar ook de economische groei een impuls geeft.

Zorgvuldig proces

Wat de gevolgen van de nieuwe weg op de omgeving en de bereikbaarheid zijn, wordt in kaart gebracht door de provincie. Het nut en de noodzaak van de ontsluitingsweg worden verder onderzocht; mogelijke trajecten van de weg worden ingetekend en de mogelijkheden voor een brug over de Urkervaart worden in kaart gebracht. Bij het uitwerken van de plannen kijken we ook goed naar duurzaamheid, de natuur en de gevolgen voor de omgeving. Dit betekent onder andere dat we rekening houden met een goede inpassing in het polderlandschap, mogelijk geluidsoverlast en waardevolle planten en dieren.

Achtergrond

In 2020 is een eerste verkenning gedaan om in de toekomst Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder bereikbaar te houden. De verkenning is een onderzoek naar alles waarmee de provincie en de gemeenten Urk en Noordoostpolder rekening moeten houden bij de aanleg van de nieuwe weg, bijvoorbeeld: bereikbaarheid, kosten, omgeving en geluid. Als eindresultaat van de verkenning  is een gebied afgesproken waarin de weg het beste inpasbaar is: het zoekgebied. Bij deze verkenning is de input van belanghebbenden meegenomen. In december 2023 is via een publieksprijsvraag de naam van de nieuwe weg bekend geworden: Spuiweg.

Aanmelden voor Spuiweg

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven