Spuiweg (ontsluitingsweg Urk)

Hoe houden we Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder in de toekomst bereikbaar? De komende jaren wordt het drukker op en rond Urk door ontwikkelingen van de Maritieme Servicehaven, het bedrijventerrein ‘Port of Urk’ en de nieuwe woonwijk Zeeheldenwijk. Daardoor neemt de verkeersdrukte toe van en naar de A6. Dit gaat straks problemen geven voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de Domineesweg (N351). Uit eerder onderzoek blijkt dat een nieuwe ontsluitingsweg de verwachte problemen op de Domineesweg op kan lossen. De provincie Flevoland werkt daarom samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder aan de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg, ook wel Spuiweg genoemd.

Welkom op ons informatiepunt in buurthuis De Rots

Het projectteam houdt open spreekuur vanaf 16 mei tot en met 18 juli in Buurthuis De Rots, Urkerweg 64, 8322 NB Urk. De inloopmomenten worden gehouden op elke donderdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. Heeft u vragen over het project? Loop dan bij ons langs, onze collega’s van het projectteam praten u graag bij.

Achtergrond

Op basis van de uitgevoerde verkenning uit 2020 is in 2022 een bestuursovereenkomst gesloten tussen de Provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder. In 2018 is verkeersonderzoek gedaan naar de problemen op de Domineesweg. Uit dat onderzoek bleek dat een nieuwe ontsluitingsweg een goede oplossing zou zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek is in 2020 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een nieuwe ontsluitingsweg. In de bestuursovereenkomst is een voorkeur uitgesproken voor een ontsluitingsweg die de A6, Domineesweg, Urkerweg en Staartweg met elkaar verbindt. Dit noemen we het bestuurlijk voorkeursalternatief. De reactienota van 2023 kunt u hier downloaden. Uitleg over de begrippen vindt op de webpagina Begrippenlijst Spuiweg.

Aanmelden voor Spuiweg

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven