COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector, subsidie

De gastvrijheidssector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Vanaf de eerste dag dat het kabinet de maatregelen om verdere verspreiding van het virus aankondigde zijn bedrijven of geheel gesloten of open met beperkingen. Vanaf 1 juni kan de sector haar deuren weer (gedeeltelijk) openen voor inwoners en gasten van buiten Flevoland binnen de context van een 1,5-metersamenleving.

Ondernemers en organisaties in de gastvrijheidssector zijn al volop bezig geweest of gaan nog bezig om zich op deze situatie voor te bereiden. Brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en HISWA RECRON hebben protocollen ontwikkeld met daarin maatregelen om aan de 1,5-meterrichtlijn te voldoen. Vanzelfsprekend brengen deze maatregelen kosten met zich mee voor de ondernemers. Met het ontwikkelen van een tijdelijke regeling maatregelen bij gastvrijheidssector Flevoland willen we ondernemers en organisaties uit de gastvrijheidssector in Flevoland ondersteunen in het nemen van de benodigde maatregelen zodat zij op een verantwoorde wijze de bedrijfsactiviteiten uitvoeren en inwoners en gasten buiten Flevoland kunnen ontvangen.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze leest u in onze regels:

 • De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).
 • De nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector’.

 Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

 • U kunt alleen als onderneming een subsidie aanvragen.
 • Uw onderneming is gevestigd in Flevoland en staat ingeschreven in de KvK met één of meerdere SBI codes zoals benoemd in artikel 1 van de nadere regels.
 • De aanvraag voor een subsidie dient u in vanaf de openstelling tot 1 december 2020.
 • U kunt slechts 1 maal subsidie aanvragen.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 1.000 tot maximaal € 2.500 per aanvrager.
 • De subsidie wordt gebruikt voor de herinrichting van uw onderneming zodat u kunt voldoen aan de door het rijk opgedragen richtlijnen.
 • De activiteiten moeten uiterlijk op 31 december zijn afgerond.

Welke documenten heeft u nodig?

 • Een door beide partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of facturen met betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;
 • Een ingevulde de-minimisverklaring;
 • Een kopie bankafschrift;
 • Een machtigingsformulier indien gebruik wordt gemaakt van een intermediair.

Contact

Heeft u vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Visit Flevoland via info@visitflevoland.nl. Heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 6 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de nadere regels ‘COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector’. 
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het tot 1 december 2020.
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag laten we weten of uw aanvraag compleet is.

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen, deze vindt u op deze pagina. U kunt zowel met als zonder eHerkenning inloggen. Logt u met uw eHerkenningsmiddel in dan worden uw gegevens overgenomen van het KvK. Het inloggen wordt ook als ondertekening van uw aanvraag gezien. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier of verstuur ze per post naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 25-02-2021