Wat doen we

Provincie Flevoland zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders. Wij zijn actief op verschillende terreinen.

 

FlevolandStraks

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied.

Goede leefomgeving

Omgevingsprogramma

Het Omgevingsprogramma is een uitwerking van wat de provincie belangrijk vindt en wil doen om te zorgen voor een goede leefomgeving.

Vastgestelde regels

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan alle regels die de provincie hanteert op het gebied van wegen, water, milieu, bodem, natuur, wonen en ruimte.