Wat doen we in Flevoland

Provincie Flevoland zet tijdens de coalitieperiode in op verbreding van de Flevolandse economie. Dat betekent dat we het MKB en de logistieke sector samen met de havenontwikkelingen willen versterken. Daarnaast zijn recreatie, toerisme en natuur samen met gebiedspromotie erg belangrijk voor de Flevolandse economie.

Tollebekerbrug bij Tollebeek in Flevoland

Wegen, vaarwegen en openbaar vervoer

Goed bereikbaar zijn, is één van de voorwaarden voor een prettig woon- en werkklimaat. Lees verder

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. Lees verder

Skyline Almere

Economie

In ons Economisch Programma staat het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal. We richten ons op ondernemerschap en groei. Lees verder

Afbeelding Energie in Flevoland

Energie

Windenergie is een van de bekendste vormen van duurzame energie in Flevoland. Maar er is ook: zonne-energie, bio-energie en bodemenergie. Lees verder

De Europese vlag

Europa

De provincie heeft te maken met Europese wetten en regels, zoals in de vorm van milieuwetgeving en regels voor aanbesteding. Lees verder

Zonsondergang Markermeer

Gebiedsontwikkeling

Provincie Flevoland werkt samen met haar partners aan ruimtelijk economische programma’s en maakt hiermee de ontwikkelkracht van de provincie zichtbaar. Lees verder

Schokland

Kunst en cultuur

Provincie Flevoland kent uniek erfgoed en bijzondere landschapskunst. Maar ook prachtige podiumkunsten en een bruisend amateurleven. Lees verder

Paarden in de Oostvaardersplassen

Natuur

Flevoland heeft bijzondere natuur, zoals de Oostvaardersplassen en de grote bosgebieden. Wij willen dat meer mensen hiervan kunnen genieten. Lees verder

Bezoekers op Lowlands

Recreatie, toerisme en sport

Flevoland als bestemming voor een dagje uit of vakantie: jazeker! Lees verder

Water in Flevoland

Water

Provincie Flevoland zoekt de verbinding tussen water en natuur, ruimtelijke ordening en economie. Lees verder