Printen Print this page
Beeldmerk Provincie Flevoland
Logo Provincie Flevoland
bewegwijzering bewegwijzering

 

Kredietwijzer

De kredietcrisis heeft voor veel mensen en bedrijven een forse impact. Als reactie op de kredietcrisis zijn al veel initiatieven gestart om de gevolgen te beperken en investeringen te bevorderen. De provincie heeft voor u een overzicht opgesteld waarin wij u de weg wijzen naar kredietmogelijkheden voor Flevolandse MKB-ondernemingen. Het betreft zowel specifieke Flevolandse regelingen als landelijke. 

De Rijksoverheid heeft op haar website het onderwerp kredietcrisis waar u belangrijke informatie kan vinden.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Gevestigde ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in het bestaan te voorzien en behoefte hebben aan bedrijfskapitaal en hiervoor geen financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De regeling is erop gericht om bedrijven die levensvatbaar zijn in stand te houden. Er mogen naast het inkomen uit het bedrijf geen andere inkomsten zijn welke de bijstandsnorm te boven gaan. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Zelfstandigenloket.

Microfinanciering

(Startende) Ondernemers kunnen vanaf 1-1-2009 een beroep doen op microfinanciering. De microfinanciering bestaat uit drie componenten: coaching, een haalbaarheidsonderzoek en een krediet voor ondernemers die in het gewone bankwezen onvoldoende bediend worden, door middel van een borgstelling. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Zelfstandigenloket.

MKB Regeling Lelystad 2008

Deze subsidieregeling is bestemd voor innovatieve vestigers en uitbreiders. Subsidiabel zijn investeringskosten van grond, bedrijfsgebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting die tot het kernproces behoren.

Regeling technologische innovatie en milieu-innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013)

De regeling is bedoeld voor Flevolandse MKB-ers die voor eigen risico een voor Flevoland technisch nieuw product, werkwijze, systeem of dienst ontwikkelen dat zich richt op besparing, milieuverbetering en duurzaamheidbevordering of een neutraal milieu effect heeft.

Technofonds Flevoland B.V.

Het Technofonds Flevoland verstrekt aanvullende financieringsmiddelen aan in de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk te vestigen of gevestigde bedrijven. De bedrijven dienen zich te richten op innovatieve technieken, producten en processen, of werkzaam te zijn in de ICT. De onderneming behoort tot het MKB (max. 250 werknemers) en is werkzaam in de industrie of stuwende dienstverlening.

MKB Fonds Flevoland B.V.

Het MKB Fonds Flevoland verstrekt aanvullende financieringsmiddelen aan veelbelovende en levensvatbare beginnende en groeiende bedrijven, die gevestigd zijn of gevestigd worden in Flevoland. Het door het MKB Fonds te verstrekken kapitaal wordt in principe beschouwd als aansprakelijk vermogen, waardoor de totale financiering door andere partijen kan worden vergemakkelijkt. Ook samenwerking met andere partijen is mogelijk. Detailhandel en horeca zijn uitgesloten.

Flevolands Ondernemers Ondersteuning (FLOO)

Deze regeling van de Ontwikkelingmaatschappij Flevoland B.V. is primair gericht op het ondersteunen van bedrijven in Flevoland bij het realiseren van hun plannen, die vernieuwend zijn, toegevoegde waarde hebben voor de regionale ontwikkeling, nieuwe arbeidsplaatsen opleveren, industrieel of stuwend dienstverlenend zijn en levensvatbaar zijn.

Flevolands Informal Investors Netwerk (FLINN)

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. wil via dit netwerk contacten bevorderen tussen de deelnemende informal investors en kapitaalbehoevende ondernemers/bedrijven. Uitsluitend in Flevoland gevestigde ondernemingen, of ondernemingen die hebben toegezegd zich op korte termijn in Flevoland te vestigen, komen voor financiering via het netwerk in aanmerking.

Verruiming borgstelling MKB-kredieten

U kunt van de borgstellingsregeling (BMKB) gebruik maken als u een lening wilt afsluiten, maar de bank te weinig zekerheden kunt bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). In dat geval zal de bank het risico doorgaans te hoog vinden en u geen lening willen verstrekken. Het ministerie van Economische Zaken kan zich dan borgstellen voor dat deel van de lening waarvoor u een tekort aan zekerheden heeft. Zo kan het krediet toch verleend worden.

Meer ruimte voor kredieten midden- en kleinbedrijf

Qredits is er voor startende en bestaande ondernemers is Nederland. Zij bieden leningen aan tot maximaal € 150.000 voor ondernemingen met gezonde groeiplannen.
In het Regeerakkoord is bepaald dat Qredits grotere kredieten mag verstrekken om de financieringsproblemen van het MKB het hoofd te kunnen bieden. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. De organisatie heeft geen winstoogmerk en is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van EZ en SZW, verzekeraars en de grootste Nederlandse banken.