Publicaties

Provincie Flevoland verzamelt feiten en cijfers over allerhande onderwerpen in Flevoland. Op deze pagina vindt u onze publicaties. Zoekt u een publicatie van een andere organisatie? Ga dan naar de pagina publicaties van derden.

Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Flevoland

Samen met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde voert Provincie Flevoland elk jaar het werkgelegenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van banen en vestigingen in Flevoland. De provincie en haar zes gemeenten gebruiken het onderzoek voor het maken van beleid voor de regionale economie en arbeidsmarkt.

Ipsos I&O uit Enschede voert het onderzoek uit. Alle bedrijven en instellingen met 10 of meer werkzame personen krijgen hiervoor een uitnodiging. Kleinere bedrijven steekproefsgewijs. De gegevens behandelen we vertrouwelijk. En we presenteren de resultaten zonder dat deze herleidbaar zijn naar individuele bedrijven en instellingen.

Heeft u een uitnodiging ontvangen om mee te doen met het onderzoek? En heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Ipsos I&O: helpdesk@ioresearch.nl of telefonisch via 053 200 53 00.