N727 Anthony Fokkerweg en aansluiting A6

In 2020 zijn de werkzaamheden voor de aansluiting A6 en Anthony Fokkerweg begonnen. Het eerste deel van de Anthony Fokkerweg, van de Larserweg tot de Talingweg, is in 2017 al opengesteld. Het komende jaar wordt er een aansluiting op de A6 gemaakt, met een toe- en afrit naar Almere. Er komt een viaduct over de A6, waarbij de Anthony Fokkerweg wordt doorgetrokken naar de Talingweg. De Meerkoetenweg wordt gepasseerd met een rotonde. Om de waterhuishouding weer op orde te maken wordt de Hollandse Tocht omgelegd en ter hoogte van de nieuwe Dwarstocht komt een verbinding (duiker) onder de A6 te liggen.

Verminderen verkeersdruk

De nieuwe aansluiting zorgt voor een betere verdeling van het verkeer en vermindert daarmee de verkeersdruk bij aansluiting 10 Lelystad Centrum. Gezien de ontwikkelingen van Lelystad is deze nieuwe aansluiting noodzakelijk. Daarnaast verbetert de aanleg van deze aansluiting de bereikbaarheid van de bedrijfsterreinen en Lelystad Airport. Bouwbedrijf Heijmans voert de werkzaamheden uit in opdracht van Provincie Flevoland.

Verbreding A6 Almere Oostvaarders - Lelystad

Op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen. Daarom vergroot Rijkswaterstaat de capaciteit van de weg door deze over een lengte van 16 km te verbreden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Dit moet zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Bovendien zijn zowel Flevoland, Noord-Nederland, de Randstad en Lelystad Airport in de toekomst beter bereikbaar. Lees meer op rijkswaterstaat.nl/a6lelystad.

Download

U vindt meer informatie in ons infobulletin

pdf - 2.40 MB
Open de pdf