Noordelijk Flevoland

In Noordelijk Flevoland zijn de landbouw-, tuinbouw- en visserijsector en de hieraan verbonden economische activiteiten de belangrijkste economische pijlers. Noordelijk Flevoland kent sterke sectoren zoals agro-food, visserij, maritiem en high tech systems and materials (bijvoorbeeld composieten). Het gebied biedt ook mooie kansen op het gebied van recreatie en toerisme.

Economische kracht beter benutten

Provincie Flevoland wil de economische kracht van dit gebied de komende jaren veel beter te gaan benutten. De provincie heeft samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland in 2012 opgezet. Het doel hiervan is het aanjagen van initiatieven die (innovatieve) kennis en ondernemerschap aan elkaar koppelen, duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en de sterke economische sectoren in de regio verder versterken. In dit dossier leest u over de achtergrond en voortgang van het programma.

Handige links