Omgevingsvisie FlevolandStraks

Provinciale Staten hebben op 7 juni 2017 de ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Van 15 juni tot en met 27 juli 2017 kunnen Flevolandse inwoners en en organisaties reactie geven. Na die periode verwerken we de reacties en passen we de ontwerp waar nodig aan. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de Omgevingsvisie in november 2017 vast. Blijf via ons platform op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten.

Aan de slag

Ondertussen blijven we niet stilzitten. We gaan alvast samen met de omgeving aan de slag met de opgaven uit de visie. Hiervoor maken we per opgave een startnotitie. De Omgevingsvisie vertaalt zich naar resultaten voor de Flevolandse samenleving. Deze voorbereiding gaan we zodanig doen, dat we na de formele vaststelling van de visie voortvarend aan de slag kunnen gaan. Want een visie is mooi, maar resultaten zijn nog mooier!