Advies gedeputeerde Michiel Rijsberman aangenomen

15 okt 2020

Gedeputeerde Michiel Rijsberman presenteerde deze week zijn advies over innovatief economisch herstel namens het Europees Comité van de Regio’s aan de EU instellingen. Rijsberman gaat in zijn advies in op de rol die Europese investeringsfondsen in de regio kunnen spelen voor crisisherstel in het licht van de corona pandemie. Hij kiest in zijn advies voor Europese prioriteiten van een transitie naar een digitale, groene en meer weerbare economie met een stevige rol voor regio en MKB.

Centrale rol voor provincies

Rijsberman: "Provincies hebben een centrale rol, omdat daar al deze nieuwe middelen bij elkaar komen en er oog is voor het midden- en klein bedrijf als motor van de economie. Overheden moeten goed met elkaar afstemmen hoe ze alle nieuwe EU middelen gaan inzetten." Rijsberman roept daarom op tot een structurele dialoog. Meer weten? Ga naar IPO.nl en bekijk de video op YouTube.