Weer een LEADER-project opgeleverd: 'Beleef Werelderfgoed Schokland'

28 mrt 2024

Schokland is een nieuwe beleving rijker. Dankzij onder andere subsidie van LEADER Flevoland, kwamen er nieuwe picknickbanken en informatieborden op het voormalige eiland in de Zuiderzee. Kinderen kunnen nu de Schokkerdans leren of spelen met een paddenstoelenspel. Sculpturen die het verhaal van Schokland vertellen, maken de beleving van het werelderfgoed en natuurgebied voor wandelaars en fietsers compleet. Donderdag 28 maart 2024 werden deze sculpturen op Schokland onthuld door onder andere de Flevolandse gedeputeerde Harold Hofstra en burgemeester Roger de Groot van de gemeente Noordoostpolder.

Rondje verhalen

Wie nu een wandeling of fietstocht over Schokland maakt, beleeft een rondje verhalen. Oud-bewoners vertellen over Schokland, bezoekers leren over de bewoningsgeschiedenis en over de dieren in het gebied. Naast de sculpturen met verhalen, zijn ook twee interactieve verhalen gerealiseerd. Die zijn te ontdekken via een QR-code en het nieuw vormgegeven ‘huisje’ op Terp de Zuidert. Tot slot kunnen kinderen de Schokkerdans leren of spelen met een paddenstoelenspel. Al deze nieuwe objecten zijn een aanvulling op de informatie in Museum Schokland en het bezoekerscentrum van het Flevo-landschap.

Meer beleving voor Schokland

Gedeputeerde Harold Hofstra reageert enthousiast bij de onthulling van de sculpturen: “Wat een prachtige toevoeging is dit geworden voor Schokland. Daar ben ik trots op want een leefbaar platteland is belangrijk voor Flevoland als landbouwprovincie. Het verhaal van Schokland draagt als een van de iconen bij aan het bijzondere watererfgoedverhaal van onze provincie. Als deze mooie projectenbijdragen aan de beleving hiervan, zowel voor de fietser als wandelaar in het gebied, dan verrijken we de beleving van ons Flevolandse platteland. Nu en voor de toekomst.” Het project ‘Beleef Werelderfgoed Schokland’ werd mede mogelijk gemaakt door € 232.815,- subsidie vanuit LEADER Flevoland. Dit is een subsidieregeling van provincie Flevoland.

Een man bij een van de nieuwe, interactieve sculpturen

LEADER 2023 - 2027

‘Beleef Werelderfgoed Schokland’ is een project uit de vorige LEADER-periode. Initiatiefnemers kunnen binnenkort een subsidieaanvraag voor een nieuwe LEADER-periode indienen. Want op 2 april 2024 gaat LEADER Flevoland 2023 - 2027 open. Deze nieuwe LEADER-periode duurt tot en met 31 december 2027. Inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers die een idee hebben kunnen in deze periode subsidie aanvragen. Ideeën die de ontwikkeling van het landschap, de leefbaarheid, economie en duurzaamheid van Flevoland versterken. Er is tot en met eind 2027 € 4.293.750,- subsidie beschikbaar.

Subsidie aanvragen

Initiatiefnemers dienen hun projectaanvraag vanaf 2 april 2024 in via flevoland.nl/leader. Deze projecten moeten in lijn zijn met de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). De LOS geeft de komende jaren richting aan activiteiten en initiatieven in het kader van LEADER Flevoland. De Lokale Actiegroep (LAG) is verantwoordelijk voor de uitvoering van LEADER Flevoland. De LAG beoordeelt bijvoorbeeld of de ingediende initiatieven in aanmerking komen voor subsidie. Hulp nodig bij de subsidieaanvraag? De projectcoördinator van LEADER Flevoland helpt graag. Haar contactgegevens staan op flevoland.nl/leader.

Over LEADER

LEADER bestaat al ruim 30 jaar. Het is een Europees subsidieprogramma dat nieuwe projecten op het platteland van Flevoland helpt realiseren. Met als doel: het platteland duurzaam ontwikkelen door bottom-up initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap zijn hierbij belangrijk. Want mensen die willen bijdragen aan de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving of het versterken van de lokale economie, hebben vaak goede ideeën. Meer informatie staat op flevoland.nl/leader.

Gedeputeerde Harold Hofstra bij de opening

Burgemeester Roger de Groot en gedeputeerde Harold Hofstra bewonderen een van de nieuwe sculpturen