Cultuurregelingen coronaschade

7 jul 2020

2 dansende mensen op podium

De provincie biedt financiële ondersteuning aan Flevolandse culturele instellingen. Dit om schade door de coronacrisis te beperken. U kunt dit teruglezen in ons nieuwsbericht van 1 juli 2020.

Aanvragen

Informatie over de subsidievoorwaarden en de wijze van aanvragen, is sinds 23 juli 2020 gepubliceerd op onze website. Aanvragen kan na publicatie van de regelingen en alleen via ons Loket Subsidies.

(Film)theaters en musea

(Film)theaters en musea die al een (verklaring over) gemeentelijke ‘coronabijdrage’ hebben ontvangen en op basis daarvan provinciale cofinanciering willen aanvragen, kunnen na publicatie van de regelingen een incidentele subsidie aanvragen.

Aanpassingen aan culturele producties

Culturele instellingen die in verband met de coronamaatregelen subsidie willen aanvragen voor noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties, kunnen na publicatie van de regelingen een eenmalige subsidie voor Flevolandse culturele instellingen aanvragen. Let op: deze regeling is alleen bedoeld voor instellingen die in het kader van de Cultuurnota 2017 - 2020 al provinciale subsidie (hebben) ontvangen.

Amateurverenigingen

Amateurkunstverenigingen die een tegemoetkoming willen ontvangen voor het doen van aanpassingen in verband met de 1,5 meter afstand maatregel, kunnen na publicatie van de regelingen een eenmalige subsidie voor amateurkunstverenigingen aanvragen.