Bijeenkomst Oostvaardersplassen

2 nov 2019

Op zaterdag 2 november 2019 organiseerde provincie Flevoland op advies van de klankbordgroep een informatiebijeenkomst over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Tijdens deze bijeenkomst zijn ongeveer 50 deelnemers bijgepraat over de stand van zaken en zijn er suggesties opgehaald.

Waar staan we nu?

Er wordt volop gewerkt aan een gevarieerder landschap en een vitaler moeras voor de vogels. Het gebied wordt ook toegankelijker gemaakt voor bezoekers. Er zijn maatregelen genomen naar aanleiding van het advies van de Commissie Van Geel, zoals het terugbrengen van het aantal grote grazers.

Hoe gaan we verder?

De provincie gaat de verzamelde suggesties bestuderen. Begin december volgen een samenvatting van de suggesties en een reactie daarop van de provincie.