Eiwittransitie over provinciegrenzen heen

13 okt 2020

Hand met Dutch Edamame

Provincies Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland zijn op 13 oktober 2020 toegetreden tot The Protein Cluster. Dit cluster is enkele jaren geleden opgericht door de provincies Gelderland en Overijssel. Door deze grensverleggende samenwerking, bundelen 5 provincies in de eiwittransitie hun krachten. Hierdoor kan de hele keten van telers, verwerkers, logistiek, supermarkten tot aan de consument makkelijker aaneengeschakeld worden, wat een belangrijke bijdrage levert aan de proeftuin Growing Green Proteins.

Growing Green Proteins

Flevoland is met de proeftuin Growing Green Proteins een belangrijke schakel in de keten. Door de pilots voor teelt van paddenstoelen op agrarische restromen, FlevoVeldboon en verse soja op Flevolandse bodem. Om de pilots te verrijken is het van belang de opgedane kennis te delen. Waardoor nieuwe verbindingen buiten de grenzen van Flevoland kunnen worden gelegd.

The Protein Cluster

Met de partners van The Protein Cluster wordt gesproken over gezamenlijke presentaties op de Floriade. The Protein Cluster is een samenwerkingsverband waarin alle schakels van de keten actief samenwerken op het gebied van plantaardige eiwitten, om samen vlees vervangende producten te ontwikkelen, produceren of vermarkten.