Gezamenlijk onderzoek naar zonne-energie A6

2 dec 2020

De gemeenten Dronten en Lelystad, provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk verkennen samen de mogelijkheden voor de opwekking van energie langs de A6. Opwekking door zonnepanelen langs en in de middenberm van de snelweg A6. Het gaat om het traject vanaf aansluiting Almere-Oostvaarders tot de Ketelbrug. De resultaten van de verkenning worden in de zomer van 2021 verwacht. Vervolgens besluiten provincie, gemeenten en netbeheerder of er een vervolg komt. Bij een akkoord over de haalbaarheid kan een planfase gestart worden. Hierbij worden de resultaten van de verkenning verder uitgewerkt. Lees het complete persbericht op de website van Rijkswaterstaat.