10 sep 2018

Marker Wadden opengesteld voor publiek

Op zaterdag 8 september 2018 werd het eerste eiland van de Marker Wadden geopend voor het publiek. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat, Commissaris van de Koning Leen Verbeek en gedeputeerde Michiel Rijsberman onthulden samen met de projectpartners en onder grote publieke belangstelling een enorm welkomstbanier aan uitkijktoren de Steltloper. Het Markermeer is nu een nieuwe recreatieve bestemming met haven, strand en wandelpaden rijker. Bezoekers kunnen wandelen over kilometers lange zand- en vlonderpaden, ontspannen  op het strand en vanuit de vogelkijkhutten en uitkijktoren genieten van de vogels.

Genieten van strand, ruimte en natuur

Tijdens wandelingen van 2,5 of 6 kilometer ervaren bezoekers de weidsheid en de natuur van het eerste toegankelijke eiland. Onderweg bieden een strategisch geplaatste uitkijktoren en vogelkijkhutten mogelijkheden om de talrijke vogelsoorten te spotten en het landschap te bewonderen. Waterrecreanten hebben er met Marker Wadden een nieuwe vaarbestemming bij. Zij kunnen hun boot in de haven afmeren waar plaats is voor 44 pleziervaartuigen en 4 charterboten. Komende winter gaat Natuurmonumenten, als nieuwe beheerder van dit natuurgebied, onder andere een havenkantoor en een klein informatiecentrum met horecafunctie hier opzetten. Zo worden bezoekers nog beter ontvangen. De Marker Wadden is daarmee van betekenis voor de recreatie in de regio.

Marker Wadden versterken natuur Markermeer

De aanleg van de Marker Wadden heeft het Markermeer zichtbaar veranderd en een sterke impuls gegeven aan de natuur in het gebied. De natuurlijke oevers van de eilanden zorgen voor helderder water met een goed leefgebied voor planten, vissen en vogels. Hoewel de eilanden nu nog bestaan uit veel zand en enorme slibvelden, hebben grote aantallen vogels de eilanden al ontdekt. Soorten zoals de visdief, kluut, meeuw en lepelaar komen er om uit te rusten, te eten of te broeden. De natuur ontwikkelt de komende jaren verder en versterkt zo het Markermeer.

Kennisontwikkeling en bouwinnovatie

In opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten startte Boskalis in 2016 met de aanleg. Eind 2020 is deze fase van Marker Wadden, bestaande uit 5 eilanden met een oppervlakte van 1.000 hectare, gereed. Bij de aanleg is een innovatieve techniek van bouwen met klei, slib en veen toegepast. Om kennis en ervaring op het gebied van natuurontwikkeling, bouwen met slib en samenwerkingsconstructies in kaart te brengen en te vergroten is het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) opgezet. De opgedane kennis draagt bij aan het wereldwijd versterken van de positie van Nederland op het gebied van ecologie, waterbouw en watergovernance.

Unieke samenwerking

Marker Wadden wordt gerealiseerd dankzij een unieke samenwerking tussen publieke en private partijen, in het bijzonder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het initiatief van Natuurmonumenten voor aanleg Marker Wadden kon starten dankzij een eerste bijdrage vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij. Provincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincie Noord-Holland en gemeente Lelystad hebben geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze unieke eilanden waar bezoekers volop van de natuur kunnen genieten. Ook zijn enkele maatschappelijk organisaties en het bedrijfsleven betrokken. Een afvaardiging van deze samenwerkende partijen onthulde afgelopen zaterdag de 12 meter hoge welkomstbanier en verklaarde daarmee het eerste eiland publiek toegankelijk.

Opening van de Marker Wadden

Foto: Natuurmonumenten - Chantal Bakker - Art Impact © Op de foto van links naar rechts: Louis Schouwstra (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland), Johan Osinga (directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied), Ina Adema (burgemeester Lelystad), Michiel Rijsberman (gedeputeerde provincie Flevoland), Cora van Nieuwenhuizen (Minister van Infrastructuur en Waterstaat), Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in Flevoland), Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten), Sigrid van Aken (directeur Nationale Postcodeloterij).