Miljoenen beschikbaar voor coronasteun

22 okt 2020

Leen Verbeek

Provincie Flevoland wil ongeveer 7 miljoen euro investeren in Flevolandse ondernemers, de culturele en sport- en recreatiesector. Dat staat in een voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hebben gestuurd. Met een breed pakket aan investeringen hoopt de provincie de pijn van de coronacrisis in Flevoland een beetje te verlichten. Het steunpakket wordt op woensdag 28 oktober 2020 door de Provinciale Staten besproken. Na goedkeuring van de Provinciale Staten zal zo snel mogelijk begonnen worden met het opstarten van verschillende regelingen, zodat het geld beschikbaar komt voor hen die het nu het hardste nodig hebben.

Download

Download de coronamaatregelen Flevoland 2020

pdf - 392.02 kB
Open de pdf

Niet alleen economie

Commissaris van de Koning Leen Verbeek: "De impact van de coronacrisis is enorm. We merken allemaal de impact van de coronacrisis in onze samenleving, onze sociale contacten, onze gezondheid en economie. Daarom vinden wij als provincie het belangrijk om, waar wij kunnen, zo veel mogelijk steun te bieden, zodat we als Flevoland deze crisis zo goed mogelijk doorkomen." Het pakket bestaat onder andere uit investeringen voor ondernemers om hun bedrijf te digitaliseren, het makkelijker te maken om stageplekken te creëren en om ondersteuning voor verdere investeringen te krijgen. Voor het laatste wordt ontwikkelingsmaatschappij Horizon ingezet. Het openbaar vervoer wordt op peil gehouden, zodat Flevolanders in de toekomst ook goed mobiel blijven. Omdat de pijn niet alleen bij bedrijven zit, wordt er ook extra geïnvesteerd in de culturele sector, krijgt de sport- en recreatiesector een steuntje in de rug en wordt de vereenzaming in Flevoland aangepakt.

Extra

De voorgestelde maatregelen zijn een aanvulling op het Corona Noodfonds dat in mei 2020 in het leven werd geroepen. Vanuit dat Noodfonds is al extra geld beschikbaar gesteld aan de cultuursector, is een bijdrage aan het Flevolandse scholingsfonds geleverd en heeft Horizon geld gekregen om overbruggingskredieten voor ondernemers mogelijk te maken.