22 jan 2019

Techniek moet smeermiddel Flevolandse economie worden

Op een prachtige zomeravond in 2018 posteerden tientallen jongeren zich als volleerde technici achter grote maquettes in het provinciehuis. Een halfjaar later zijn Jan-Nico Appelman, Marga Sijbom en Hetty Klavers nog lang niet uitgepraat over hun creativiteit en talent. “Zij kunnen veel betekenen voor ons bedrijfsleven.”

Talent Kleurt Flevoland

In gedachten ziet directeur Marga Sijbom van de afdelingen mavo, havo en vwo op het Emelwerda College in Emmeloord haar leerlingen nog ijverig passen en meten. Hun handen maakten wat hen in hun hoofd voor ogen stond. Via het project Talent Kleurt Flevoland ontwikkelden scholieren van de 5 Flevolandse technasia allerlei praktische oplossingen voor provinciale ruimtelijke vraagstukken. Zo onderzochten zij verschillende opties om het verkeer vanaf de A6 richting Flevokust Haven te leiden. Ook bouwden zij op schaal een hoge kijkpost. Vanuit een dergelijke toren zou de vogelstand in Flevoland veilig bijgehouden kunnen worden.

Station Lelystad

Anderen hielden zich bezig met de route van het NS-station naar Lelystad Airport of de productie van duurzaam voedsel in de stad. Afgelopen juni stelden de jongeren hun technische oplossingen en ontwerpen ten toon op het provinciehuis in Lelystad.  “Ze waren heel blij dat ze mee mochten doen,” zegt Sijbom, die naast directeur ook voorzitter is van het netwerk Technasia Flevoland. “De leerlingen voelden zich serieus genomen, omdat ze er echt toe deden. Ze vonden het ook helemaal niet erg om op een zaterdagmorgen nog eens terug te komen en aan hun opdracht te werken.”

Mooie modellen gezien

Gedeputeerde Appelman en dijkgraaf Klavers luisteren met genoegen naar haar woorden. Tijdens zijn rondgang langs de tentoonstelling heeft Appelman mooie modellen gezien en prachtige plannen gehoord. De prestaties van de jongeren prikkelen hem als provinciebestuurder. Hun talent verdient erkenning, vindt hij. “Wij hebben hier in Flevoland heel veel MKB-bedrijven,” vult Klavers aan. “Die bedrijven zitten te springen om technisch personeel.” Appelman maakt een weids gebaar. “Kijk om je heen. Alles wat je ziet, wordt ergens gemaakt. In Dronten bijvoorbeeld, of in de Noordoostpolder.” Klavers: “Je weet niet wat je ziet als je die loodsen binnenloopt. Daar mogen we best trots op zijn met elkaar.”

Imago van techniek kan beter

In het dagelijks leven is Hetty Klavers niet alleen dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland, maar ook en voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland. “De Regieraad bestaat nu ongeveer 3 jaar en heeft tot doel om de kloof tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven kleiner te maken. Ik ga regelmatig bij scholen langs om eens samen te bespreken wat hier nu aan de hand is. We zien dat het imago van techniek best een beetje opgekrikt mag worden. Techniek wordt nog te weinig gekozen. Maar we wonen wel in een provincie waar veel behoefte bestaat aan allerlei praktische vaardigheden. Kijk eens wat er op Urk allemaal gebeurt. Overal rond de havens zie je techniek. Daarom willen we heel gericht samenwerken met de provincie en met de technasia. Samen kijken we steeds weer hoe we die onderlinge verhouding verder kunnen versterken.”

Talenten van de toekomst

De technische talenten van de toekomst lopen namelijk rond op de schoolpleinen van de Flevolandse technasia. Hun latere leven wordt alvast voorzichtig ingeleid tijdens de lessen die zij vandaag in de klas krijgen. “Het begint eigenlijk al met docenten die zelf al ervaring hebben in het bedrijfsleven,” vertelt Sijbom. “Zij kunnen onze leerlingen de weg wijzen. Vervolgens stappen de jongeren zelf wel op de juiste mensen af. Dat kunnen zij nog veel beter dan wij, want ze leren van nature hoe ze moeten netwerken. Dus weten ze ook de juiste vragen te stellen. Wat kan ik voor je doen? Wat heb jij van mij nodig?”

Appelman, Klavers en Sijboom

Appelman en Klavers zijn het roerend met haar eens. Ze willen ook graag met het hoger onderwijs in gesprek gaan. “We richten ons nu vaak op het mbo, maar op een locatie als Flevokust Haven wordt ook heel veel specialistisch werk gedaan,” stelt Klavers. “Daar zijn organisaties echt gebaat bij specifieke kennis en kunde op hbo- en wo-niveau.” Sijbom knikt. “Stages regelen is bij ons soms best lastig. Ik zou echt tegen bedrijven willen zeggen: neem nu gewoon eens een havo- of een vwo-scholier aan. Je zult zien dat ze vaak na een paar dagen al heel duidelijk weten waarmee ze jouw bedrijf goed kunnen helpen.”

Aanwinst voor provinciale economie

Tegen de tijd dat technasiumleerlingen afgestudeerd zijn, vormen zij een welkome aanwinst voor de provinciale economie. Vanuit het bestuur is gedeputeerde Appelman momenteel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Ook de provincie wil de koppeling tussen scholen en bedrijven graag verder versterken. “Voorheen richtten we ons eigenlijk alleen op het bedrijfsleven. We investeren in organisaties die jonge mensen uit de technische sector in dienst nemen. Het is heel fijn dat we nu ook de technasia ontdekt hebben. Tussen deze leerlingen zitten de ingenieurs van de toekomst en ze hebben al een binding met Flevoland. Met Talent kleurt Flevoland laten we de leerlingen vroegtijdig kennis maken met de Flevolandse arbeidsmarkt om ze na hun studie hopelijk weer te verwelkomen.”

Nieuwsgierigheid, daar gaat het om

De komende tijd hopen Klavers, Sijbom en Appelman hun nieuwe banden dan ook te koesteren. Bestendigen, noemt Klavers dat. Appelman: “We gaan zeker door met Talent Kleurt Flevoland. Verder hebben we nog allerlei andere plannen, waarover we later meer zullen vertellen.” Almere, Lelystad en Zeewolde worden in ieder geval niet vergeten, zo schijnt. Dat maakt wel nieuwsgierig. Gelukkig maar, vinden de bestuurders. Want juist dat gevoel vinden zij een belangrijke eigenschap. “Nieuwsgierigheid, daar gaat het om,” menen Sijbom en Klavers. “Daarom houden we zo van techniek. Omdat we nieuwsgierig zijn, omdat we willen weten hoe de dingen werken. Daarom heeft techniek ons hart. En juist daarom gaan we door met elkaar.”

Tekst: Gerrit Jan Tempelman